İSMAİL ACAR

Hattat Abdullah Haşim Bey 1861-?
Ressam İsmail Acar "Yahovalı"
Son Hattatlar 548
Çer: 42 x 33 cm.