SOLD

Her Yönüyle Roman Yazımı, Joyce ve Jim Lavene, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009, 286 s.