Lütfi Özkök, Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi, İstanbul, 2020, 271 s.