SOLD

Osmanlıca Harp Mecmuası 13.sayı, 1332 Yılı, Kapakta: Muzaffer Osmanlı ordusunun kıymetli hatıra-i şehametine ithafen Almanya İmparatoru haşmetlü İkinci Wilhelm hazretleri tarafından GaziBaşkumandan-ı akdes ve halife-i zî-şânımız hazretlerine hediye buyrulan müşirlik asasıyla murassa‘ kılınç

Ciltten Çıkma

Kılınçdaki yazı: “Almanya İmparatoru haşmetlü İkinci Wilhelm Hazretleri tarafından müttefiki olan Osmanlı padişahı şevketlü Gazi Sultan
Mehmed Reşad Han-ı hamis hazretlerine harb-i umûmî yadigarı olmak üzre ihdâ edilmişdir.”