Başvekil Adnan Menderes İlkokul Talebeleriyle Konuşurken

11*8cm.
Haliyle