Osmanlı Bankası Sultan Abdülaziz, 1. Emisyon 6. Tertip 200 Kuruş, 1863, Annule,ÇOK NADİR

Temiz/Çok Temiz