Ticaret / İzmir

"Evliyazade Refik Bey ve Şürekası", Smyrne, İzmir Antetli, Maaş Belgesi, "Bala'da muharrer 1600 kuruş Ağustos maaşımı Evliyazde Refik ve Şürekasından aldım" şeklinde, Osmanlıca, Pullu, 22x14 cm

Evliyazade Refik Bey, İzmir'in Tanınmış Ailelerinden Olan Evliyazadelere Mensup Olup, Babası Hacı Mehmet Efendi Gibi İttihad Terakki ve Cihan Harbi Döneminde İzmir Belediye Başkanlığı Yapmış, İstiklal Harbinde Aydın Vilayeti Müdafaa-i Milliye Teşkilatı Kurucuları arasında yer almış, Meşhur İttihatçı Doktor Nazım'ın Kayınpederidir.