SOLD

Sanayi-i Nefise-i Şahane'den mezun Ressam Abdullah Şevki Beyin bir talik yazısı, 10x5 cm, çerçevesinde 16,5x12 cm