Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük, Tarık Z. Tunaya

Baha Matbaası, İstanbul-1964 Baskısı, 125 Sayfa.