Resimli ve Haritalı Tarih-i Umumi, Mekteb-i İdadi Sınıfları İçin, Ahmed Refik, İstanbul Kitabhane-i İslam ve Askeri, İbrahim Hilmi, 1328 Tarihli, 416 s. Cildi Haliyle