Avukat Lutfi Tümer Zonguldak Birlik Tavsiye Memurları Konulu Evrak, 1943, Damga Pullu, 2s.