Osmanlı dönemi stüdyo hatırası. Gağin Fotoğrafhanesi Karataş - İzmir Osmanlıca damgalı stüdyo fotoğrafı. Nadir. 23,5x23,5 cm.