Yeni Bir Uygarlık Yaratmak -Üçüncü Dalganın Politikası-, Alvin ve Heidi Toffler - Çeviren: Zülfü Dicleli

İstanbul-1995 Baskısı, Türk Henkel Dergisi Yayınları, 110 Sayfa.