SOLD

Bizans'ın Matematik Kültürü, Yazan: Hâmid Dilgan

T.C. İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, İstanbul-1963 Baskısı, 13 Sayfa.