SOLD

Notlar/Sanat Edebiyat, Dil Dosyası Kemal Tahir, Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu

Bağlam Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1989 Baskısı, 411 Sayfa.