İncil, Türkçe-Ermenice

Anadolu Ofset Baskısı, İstanbul-2015 Baskısı, Kitabı Mukaddes Şirketi Yayınları, 725 Sayfa.