Osmanlıca, İbrahim Kamil ve Halil Sadeddin Ayna Kristal Ticarethanesi Faturası