Türkiye'de Kitap Koleksiyonerleri ve Sahaflar I-II, Derleyen: Rıfat N. Bali (İki Ciltte İmzalı)

Libra Yayınları, İstanbul-2018-2020(Birinci Baskı) Baskısı, 760+471 Sayfa.