Çocuk Odaklı Habercilik, Derleyen: Sevda Alankuş

IPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul-2012 Baskısı, 305 Sayfa.