SOLD

P.Prodromisdis ve Ş. Boya Mağazası Her Nevi Boya ve Vapor Edevatı Faturası, 1930