Denizcilik, Şehirhatları Taşıma Şartları Bazı Hükümler