Dahili Memurlarına Mahsus Sicil Karnesi, Cumhuriyet Dönemi Kaymakamlık vazifesinde bulunmuş olan mülki idare amirlerinden Tahsin Erten Adına Düzenlenmiş