Masonik, Moiz Metin Kamhi vefatı Dolayısı ile Zelda Nasi Adına Düzenlenmiş Bağış Kartı