SOLD

Finans Tarihi, Osmanlı Duyunu-u Umumiyye Borçlanma Senedi