Şark Ekspres Siyasi Gazete, 27 Ekim 1962, Yıl 7, 2157.sayı, 4s.