Makedonya'dan Ortaasya'ya Enver Paşa 3 Cilt Takım (1860-1908,1908-1914,1914-1922)

Şevket Süreyya Aydemir,1972 Remzi Kitabevi,584 +571 +694 sayfa