Tarih I-II-III-IV, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri (1931-1941)

Dört Cilt Bir Arada, Kaynak Yayınları, I. Basım: 1931 Devlet Matbaası- İstanbul