Osmanlı doküman, İcarat ve mukataat itirazlarına ilişkin tebligat, İstanbul Hasköy 1297

24,5x11 cm