Osmanlı doküman, Üsküdar asliye hukuk mahkemesi 1340, hukuk tarihi, arka yüzde fiskal pul ve imza

21x33 cm