Osmanlı doküman, Çorum ihale bedeli vesikası 1338

16,5x45,5 cm