Tıp Tarihi, Aruğzabahovtıvın ardnin, İstanbul 1898, 517 s. Şahıs cildinde