Dergi;Osmanlıca Maarif Dergisi Sayı:1-52 Orijinal Cildinde

Sahibi İmtiyaz Ahmet Naci,Müdür Matbaa ve Kütüphane Sahibi Gasbar,420+419 sayfa