Osmanlıcadan Türkçeye ve Türkçeden Osmanlıcaya cep kılavuzu, 1935

340s+371s