Sigortacılık, Güven Türk Anonim Sigorta Şirketi, Sermaye: 1.000.000 TL, Sigortacı Cemalettin Kut Kaşeli, İstanbul Yeni Ar Sineması İçin Düzenlenmiş Poliçe ve Makbuzu