Ankara Gazi Orman Çiftliği çalışanları hatıra 1939