Bahtiyar Ol Nazım

Vera Tulyakova Hikmet, Çeviren. Hülya Arslan, Yky Kitap, ı. Baskı: Şubat 2008, 457 Sayfa