Atatür'ten Anılar, Kazım Özalp- Teoman Özalp, Türkiye İş Bankası 1992,95s.