Amerika Birleşik devletleri Tarihinin ana Hatları, J.B. Wight, 80 s.

Kızılderililer, Beyaz Derililerin Gelişi, Başlangıçta Amerika, Kuzey Amerika İççin Mücadele, Amerika İstiklaline Kavuşuyor, Anayasa, Batıya Doğru Yayılma, Esaret, Güney-Kuzey Savaşı, 1860 sonrası Batıya Yayılma ve Sanayinin Gelişmesi, Çiftçi ve İşçi, Siyasi Teşekküller, Siyasi Partiler, Dış Münasebetler, Cumhurbaşkanları Listesi