Missouri'nin İstanbul'a geliş hatırası 5-9 Nisan 1946 sigara karton kapak