• Müzayede Kuralları

Edebi Kitaplar (İlk Baskı, İmzalı) Ve Fotoğraf Müzayedesi

Canlı müzayede başlama saati: 14 Temmuz 2019 22:02

Edebi Kitaplar (İlk Baskı, İmzalı) ve Fotoğraf Müzayedemize 14 Temmuz 2019 saat: 22:00'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 22:02 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: %15 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR

Lot No: 1 » Osmanlıca Kitap

Kitâb-ı Mukaddes yani Ahd-i Atik ve Ahd-i Cedid: İstanbul 1885(miladi) Boyacıyan Agob Matbaası

İngiliz ve Amerikan Baybl Şirketleri Neşriyatı, 1+1422+2, ÖZEGE; 10956

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Osmanlıca Kitap

El Okyanusül basit fi Tercümetil Kamusül Muhit, 3 cilt Takım

Ebu Tahir Muhammed b. Yakub Firuzabadi

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Kitap

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 3 Cilt Takım, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul 1993

870+784+670s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Osmanlıca Kitap

Basiretüssalikin ve Hetkül-makirin min ulemaissûi velmeşayihil Mübtedein

Muhammed Osman el Medeni, 1341, 239 s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » Osmanlıca Kitap

Kan ve İman: Ercümend Ekrem [Talû], İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Orhaniye Matbaası

İkbâl Kütübhanesi Sahibi Hüseyin, 160, ÖZEGE; 10005

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Osmanlıca Kitap

Makber ve Ölü: Abdülhak Hâmid [Tarhan], İstanbul 1340(rumi) 1922(miladi) Âmire Matbaası, 151 s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Osmanlıca Kitap

Sisli Geceler: Halide Nusret [Zorlutuna], İstanbul 1341(rumi) 1925(miladi) Orhaniye Matbaası

İkbâl Kütüphanesi Sahibi Hüseyin, 240, ÖZEGE; 18121

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Osmanlıca Kitap

Aşkın Alevleri: Mahmud Esad b. Emin Seydişehrî, İstanbul 1926(miladi) İlhami - Fevzi Matbaası, 160

ÖZEGE; 1218

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Osmanlıca Kitap

İki Kitap birarada, Erzurumlu İbrahim Hakkı Divanı, Divan-ı İsmail Hakkı, 1288

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Osmanlıca Kitap

İsmail Hakkı Bursevi, Mesnevi Şerhi, Farsça-Osmanlıca, Matbaayı amire

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Osmanlıca Kitap

Yadigâr-ı Hüseyni pek kolay keşf-i ahval, Seyyid Süleyman el-Hüseyni, İstanbul Şems Matbaası 1332, 50 s.

Haliyle, yorgun.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Osmanlıca Kitap

Romalıların Azamet ve İnhitatları Hakkında Mütâlaât. Devre-i İntihât:

Montesquieu, (Çeviren: Ahmed Saki). İstanbul 1335- 1336(rumi) 1919 - 1920(miladi) Necmi-i İstikbâl Matbaası

Cemiyet Kütübhanesi, (2. Cilt), 152, ÖZEGE; 17045

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Osmanlıca Kitap

Asitan-ı Tarihde, Birinci Defter Galiçya: Süleyman Nazif, İstanbul 1335(rumi) 1919(miladi) Matbaa-i Âmire, 69, ÖZEGE; 24034

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Osmanlıca Kitap

Seferber Zâbitâna Mahsûs Muhtıra: von der Goltz, Colmar Freiherr [Goltz Paşa] , (Çeviren: Mahmud Şevket Paşa).

İstanbul 1305(hicri) 1889(miladi) Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i Şâhâne Matbaası, 14+287+17, ÖZEGE; 17664

 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Osmanlıca Kitap

Akl-ı Selim, Le Bon Sens: Meslier, Jean, (Çeviren: Abdullah Cevdet [Karlıdağ]). İstanbul 1928(miladi)

Şirket-i Mürettibiye Matbaası , 536, ÖZEGE; 357, Haliyle, Cildi hafif kopuk, Koleksiyoner Cildinde

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Kitap

İnce Memed, Yaşar Kemal, Cağlayan Yayınevi, 2 cilt Takım

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Kitap

Edebiyatımızda Bursa, Fazıl Yenisey, İstanbul 1956 Baskısı, 350 s. Kesilmemiş

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Kitap

Nasreddin Hoca, İhtiyarlığı ve Kadılığı, Kemalettin Şükrü, Kanaat Kitabevi, 1931, İkinci Tabı

Amedi Matbaası, 80 s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Kitap

İşçiler Uyanıyor, Engin Ünsal, İstanbul 1963, Tan Gazetesi Matbaası, 144 s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Kitap

Unutulan Adam, Piyes 3 Perde 6 Tablo, Nazım Hikmet, İstanbul 1935, 62 s.

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » İmzalı Kitap

Çobanoğlu zeki, Ali Zeki Çobanoğlu, Ahmet Sait Matbaası 1926, 124 s.

Nihad Bey Kardeşimize 19.12.947 İmzalı ve İthaflı, Koleksiyoner cildinde

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Kitap

Hapishaneden Sesler, İlyas Mert, Adana Demokrat Matbaası, 115 s.

Kolekiyoner cildinde

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Kitap

İlhan Berk, Kül, Şiirler, Ada Yayınları, 117 s. İlkbaskı

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Kitap

Bodrum Halikarnassus, Halikarnas Balıkçısı, İzmir Ressam Vedat Matbaası, 1965, 50 s.

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » İmzalı Kitap

Beşinci Mevsim, Sabahattin Teoman, Ankara 1945, 47.

Dost Rüştü Şardağa Saygı ve Sevgilerle İbaresiyele İmzalı ve İthaflı

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al