• Müzayede Kuralları

Efemera Müzayedesi

Canlı müzayede başlama saati: 09 Kasım 2019 21:32

Efemera Müzayedemize 9 Kasım 2019 saat: 21:30'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz. 21:32 itibariyle canlı mezat başlayacaktır. Komisyon Oranı: %20 "ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 1 HAFTADIR

Lot No: 1 » Sahafiye-Osmanlıca

Ticaret ve Ziraat Nezareti Yulaf Ziraati: İstanbul 1330(rumi) 1914(miladi) Matbaa-i Osmaniye, 27 s. ÖZEGE; 23502

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Sahafiye-Osmanlıca

Çocuk Ansiklopedisi: Sabiha Zekeriya [Sertel] - Faik Sabri [Duran] - Mehmed Zekeriya [Sertel], İstanbul 1927 - 1928(miladi) Sevimli Ay Matbaası - Resimli Ay Matbaası, 2. Cilt, 385-768, Kabartmalı Bez Cildinde, cildi Haliyle

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Sahafiye-Osmanlıca

İslâm Tarihi. Sadr-ı İslâm 1: Hazret-i Ebubekir: Ömer Rıza [Doğrul], İstanbul 1347(hicri) 1345(rumi) 1929(miladi) Amedî Matbaası, Asâr-i İlmiye Kütübhanesi Neşriyatı, (6. Cilt), 272, ÖZEGE; 9376

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Sahafiye-Osmanlıca

Mufassal Amelî ve Nazarî Bağcılık: Ahmed Hamdi - Ali Rıza - Receb Rifat, İstanbul 1926(miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, (2. Cilt), 298-568 Sayfalararası, ÖZEGE; 13973

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » Sahafiye-Osmanlıca

Tarih-i Siyasi-i Devlet-i Âliye-i Osmaniye: Sadrazam Mehmed Kamil Paşa, İstanbul 1327(rumi) 1911(miladi) Matbaa-i Ahmed İhsan, (3. Cilt), 233+2+24, ÖZEGE; 19911

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Sahafiye-Osmanlıca

Edib-i Âzam Merhum Namık Kemal Bey'in Rüyası: Namık Kemal, İstanbul 1326(rumi) 1910(miladi) Artin Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 29s., ÖZEGE; 4591

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Sahafiye-Osmanlıca

Takvim-i Meskûkât-ı Selçukiye: İsmail Galib, Ankara 1971(miladi) Başnur Matbaası, 143s. ÖZEGE; 19392, Tıpkı basım

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Efemera

Türkiye Ziraat Bankası Anonim Şirketi Antetli Doküman, 1933

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Efemera

Saatli Maarif Takvimi Yaprağı, 4 Zilkade 1357 (Hicri), 1. Kanun 1354 (Rumi), 9 Kasım 1939 (Miladi)

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Efemera

T.B.M.M. Özel Antetli Osmanlıca Doküman

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Efemera

Finans Tarihi, Şark Sanayi Kumpanyası Türk Anonim Şirketi Hisse Senedi

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Efemera

Finans Tarihi, Fransızca, Duyun-u Umumiye Borçlanma Senedi

 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Efemera

Tanin Gazetesi, 14 Eylül 1913 Cumartesi, Numero: 1719

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Efemera

Finans Tarihi, Societe Anonyme Des Tabacs D'orient& Doutre-Mer Hisse Senedi

Fransızca

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Efemera

Akbaba Gazetesi, 14 Haziran 1928 Perşembe, Sene: 6, Numero: 575

Haliyle

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Efemera

Akbaba Gazetesi, 24 Mayıs 1923, Numero: 569, Sene: 6

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Efemera

Papağan Gazetesi, 18 Temmuz 1926 Pazar, Numero: 144, sene:3

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Efemera

Papağan Gazetesi, 10 Teşrin Sani 1926, Numero: 177, Sene:3

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Efemera

Papağan Gazetesi, 14 Teşrin Sani 1926 Pazar, Numero: 178, Sene: 3

 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Efemera

Papağan Gazetesi, 5 Teşrin Sani 1924, Numero: 29, Sene: 1

Haliyle

 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Efemera

Peyami Sabah Gazetesi, 5 Şubat 1336 Perşembe

Perşembe Günleri Neşr Olunur

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Efemera

Peyam Gazetesi, 4 Eylül 1335 Perşembe, Sene: 6

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Efemera

Peyam Gazetesi, 14 Ağustos 1335 Perşembe, Yıl: 6

Perşembe Günleri Neşr Olunur

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Efemera

Ahenk Gazetesi, 21 Ramazan 1342 (Hicri), 25 Nisan 1340 (Rumi), İstanbul'da 23 Nisan Şenliği Manşetli

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Efemera

Resimli Gazete, 20 Kanunı Evvel 1340 Cumartesi, Numero: 67, Sene: 2

Her Hafta Cumartesi Günleri Neşr Olunur

 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al