İktidar Kıskacında Din, Mustafa Balbay, Bilgi Yayınevi, Birinci Basım, Ankara-2018, 231s.

Yazarından İmzalı ve İthaflı.

Açılış Fiyatı: 10 TL