Azgelişmişlik ve Emperyalizm, Derleyen: Atilla Aksoy, Bilim/Araştırma Gözlem Yayınları, Birinci Basım, İstanbul-1975, 235s.

Yazarından İmzalı ve İthaflı.

Açılış Fiyatı: 10 TL