Terbiyeye Dair, İmam-ı Gazalî, Çeviren: Abdülhalim Akkul, Cağaloğlu Yayınevi, İstanbul-1963, 27s.

Arapça İmza

Açılış Fiyatı: 10 TL