İhaneti Gördüm, Erdal Sarızeybek, Pozi+if Yayınları, İstanbul-2009, 300s.

Yazarından İmzalı ve İthaflı.

Açılış Fiyatı: 10 TL