Fatura lotu, 10 adet, muhtelif iş kollarına ait, ticaret tarihi

Açılış Fiyatı: 10 TL