Osmanlı dönemi, İstanbul, türbede Kuran okuyan Müslüman din adamları, Constantinople

Açılış Fiyatı: 10 TL