1919 Mütareke 25 Krş. Damgasız Şarniyersiz Dörtlüblok

Açılış Fiyatı: 75 TL