1919 Mütareke 10 Krş. Damgasız Şarniyersiz Dörtlüblok

Kat 600 TL

Açılış Fiyatı: 120 TL