Osmanlı doküman, Şeyh Ahmet Sultan Zaviyesi, çok sayıda mühür, fiskal pullu, Hicaz soğuk damgalı, tasavvuf, tekke

Açılış Fiyatı: 100 TL